Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole

Praktické návody k usnadnění inkluze v MŠ

Inkluze v MŠ vyžaduje od ředitelů/ředitelek, vedoucích učitelek i předškolních pedagogů plnění celé řady povinností. Navíc si musí stále udržovat přehled v základních legislativních předpisech nebo se orientovat ve speciálně pedagogických tématech. Náš manuál shrnuje na 100 stranách vše, co pro svou praxi skutečně potřebujete.

Autor:

3 290 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis manuálu

Praktická publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřských školách je určena cílové skupině pedagogických pracovníků mateřských škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (viz vyhláška 27/2016 Sb.) byla koncepčně zpracována MŠMT ČR primárně pro realizaci v základních a středních školách, proto mají mateřské školy s inkluzí značné potíže.

Protože v mateřských školách, které mají zcela jiné podmínky, pracují převážně pedagogičtí pracovníci s kvalifikací pro předškolní pedagogiku, nikoli pedagogové speciální vytvořili jsme speciální publikaci, kerá jimpomůže se zorientovat. 

Cílem příručky je nabídnout metodickou pomoc, orientovat se na praktické příklady dobré praxe, nabídnou tipy na řešení konkrétních situací a poskytnout řadu vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi.

Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace.

Výhody manuálu

 • Ojedinělý produkt na trhu přizpůsobený výhradně prostředí MŠ
 • Přehledné, systematické a komplexní informace na míru
 • Ušetříte čas: vše je na jednom místě a není potřeba hledat informace z deseti různých zdrojů
 • Aktuálnost a spolehlivost
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura, srozumitelný jazyk
 • Teorie jen pro základní orientaci, důraz na praktické problémy
 • Materiály (editovatelné dokumenty) vyzkoušené v praxi
 • Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování
 • Příprava na kontrolu ze strany ČŠI v otázce zabezpečení SVP
 • Bonusy v podobě vzorů a dalších snadno editovatelných dokumentů
 • Kvalitní autorka s bohatou praxí v pozici učitelky MŠ, aktuálně působí jako ředitelka MŠ a věnuje se lektorské činnosti

Komu je manuál určen

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole je určen ředitelkám a ředitelům mateřských škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, vedoucím učitelkám a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují předškolnímu vzdělávání.

Specifikace

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole zahrnuje tištěnou publikaci, ale rovněž i přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi. V případě významné legislativní změny Vám zašleme aktualizaci díla. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Obsah manuálu:

KAPITOLA I. Systémová podpora v praxi mateřské školy


• Společné vzdělávání optikou České školní inspekce
• Základní přehled změn v problematice SVP u dětí předškolního věku
• Dítě s SVP a problematika podpůrných opatření


KAPITOLA II. Česká školní inspekce a problematika dítěte s SVP


• Základní vymezení České školní inspekce
• Česká školní inspekce a oblast speciálních vzdělávacích potřeb

KAPITOLA III. Metodická podpora učitele a ředitele mateřské školy


• Vymezení dětí, žáků a studentů s SVP a odůvodnění změn po novelách od 1. 1. 2020
• Plán pedagogické podpory
• Organizace vzdělávání dětí, žáků a studentů s SVP
• Individuální vzdělávací plán dítěte s SVP
• Doporučení a zprávy ŠPZ


KAPITOLA IV. Komunikace a spolupráce rodiny a školy


• Metodika postupu při přijímání dítěte s SVP – audit dovedností dítěte
• Specifika komunikace s rodiči dítěte s SVP
• Řešení otázky tzv. revize
• Medikace a zdravotnické úkony ve školách

KAPITOLA V. Asistent pedagoga


• Spolupráce v pedagogickém týmu – otázka profesních kompetencí
• Náplň práce, povaha personální podpory
• Financování pozice asistenta pedagoga
• Kvalifikační předpoklady, studium

+ Privátní stránka s check-listy, formuláři a vzory v elektronické editovatelné podobě

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

3 290 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout