Bc. Eva Brabcová

Další autoři

Ing. Jiří Jindrák

Ing. Jiří Jindrák je od roku 2001 daňovým poradcem, v současné době působí ve společnosti HLB Proxy, a.s.Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří německy a anglicky.

Mgr. Veronika Špornová

Veronika Špornová, advokátka AK Špornová, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb podnikatelům.V rámci své činnosti se zaměřuje právě na řešení jejich problémů, přípravu smluv, směrnic a celkového nastavení fungování společností. Při své činnosti využívá také vlastní praktické zkušenosti z provozu e-shopu.

kpt. Ing. Petr Michut

Petr Michut se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.Vypracovává odborné posudky pro trestní i civilní soudy, vyhodnocuje korektnost a objektivitu stávajících znaleckých posudků, technických zpráv nebo revizí. Aktivně se podílí na výzkumu a vývoji ve forenzních vědách, které jsou součástí řešených projektů. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře. Jako revizní technik elektrických zařízení posuzuje a hodnotí revizní posudky z hlediska identifikace bezpečnostních rizik u zařízení instalovaného v prostoru požářiště. Je členem Unie soudních znalců, kde v rámci připomínkového řízení participuje na tvorbě legislativních předpisů. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

Jana Malíková

Jana Malíková je odborným konzultantem v oboru Facility Management a její specializací je nákladová optimalizace s využitím synergií a efektivizace procesů provozu. Zkušenosti čerpá ze své rozsáhlé praxe, kde v minulosti, mimo jiné, zastávala pozici ředitele divize FM pro Českou republiku ve společnosti AB Facility, a.s. při obratu 800 mil.Kč. Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství. Absolvovala rekvalifikační kurz Facility manager v FM institutu. V současné době zastává funkci tajemníka v IFMA CZ a je členem konzultantské sekce při IFMA CZ.

plk. Ing. Jiří Hošek

Jiří Hošek je náměstkem pro prevenci a civilní nouzovou připravenost HZS hl.m. Prahy s více než dvacetiletou praxí. Působí jako soudní znalec v oboru požární ochrany. Specializuje se na systém požární prevence v ČR, včetně znalosti právních předpisů stanovujících povinnosti státních orgánů, právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.

JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová je členka Legislativní komise ČKAIT, dlouholetá praxe z pozice nadřízeného orgánu pro stavební úřady (Krajský úřad Jihomoravského kraje)