Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.

Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné správy v oblasti organizace řízení, kontrol a přezkumů, poskytování a přijímaní dotací, účetnictví, daňových povinností, systémů inventarizace majetku a závazků atd.

Jako akreditovaná lektorka působí 10 let.