Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.

Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

Další autoři

Mgr. Pavel Kropáček

Pavel Kropáček je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře Kropáček LEGAL s dlouholetou praxí a unikátním know-how v tvorbě právní dokumentace pro podnikatele, která prošla již mnoha kontrolami České obchodní inspekce.Mezi jeho specializace patří spotřebitelské právo, a to jak z pohledu spotřebitelů, tak z pohledu podnikatelů. Odborné vzdělání v oblasti práva získal na Masarykově univerzitě v Brně. 

Bc. Martin Mikuš

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Bc. et Bc. Ondřej Homola

Ondřej Homola je ředitelem a jednatelem společnosti OH Consulting s. r. o. V praxi se dlouhodobě věnuje dotacím a pomáhá podnikatelům i organizacím veřejného sektoru s realizací plánů.

Mgr. Pavel Řehák

Pavel Řehák je absolventem Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze, v současnosti pokračuje ve svém vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.V právním oddělení společnosti DC GROUP s.r.o. působí od konce roku 2012. Specializuje se na vymáhání pohledávek v oblasti soudního, exekučního a insolvenčního řízení.

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.

Ilona Schelleová má čtrnáctiletou praxi soudkyně z povolání na úseku občanskoprávním u soudů prvého i druhého stupně a dále pětiletou praxi asistentky soudce Ústavního soudu ČR.Od roku 1992 je členkou ČAK,  působí jako advokátka v Brně. V rámci své advokátní praxe se mimo jiné specializuje na problematiku úpadkového práva, které zahrnuje jak dřívější úpravu konkurzního práva, tak stávající úpravu insolvenčního řízení. Současně od roku 1992 působí jako vysokoškolská učitelka. Je renomovanou autorkou řady publikací z oblasti konkurzního a úpadkového práva i dalších právních nástrojů krizového řízení. Vzhledem ke své dosavadní činnosti byla zahrnuta do encyklopedie předních žen a mužů ČR Who is …?  (str. 1311).