Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.

Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

Další autoři

Ing. Jaroslava Hanková

Jaroslava Hanková působí jako daňový poradce již 8 let.Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Finance. Je odbornicí v oblasti daní z příjmu právnických osobo, fyzických osob a daně z přidané hodnoty.

Bedřich Danda

Bedřich Danda je vedoucím představitelem občanských sdružení, jako Klubu historických vozidel Praha, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.Bedřich Danda je vedoucím představitelem občanských sdružení, jako Klubu historických vozidel Praha, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Dne 1. 9. 2010 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška je presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřeného na rozvoj a propagaci dobrých postupů spisové služby a správy dokumentů předevšm v organizacích veřejné správy. Jako zástupce Institutu se podílí na úpravách spisovenské legislativy v pracovní skupině Ministerstva vnitra, je spoluautorem Metodického návodu pro kontrolu eSSL, publikuje a přednáší k tématům spisové služby, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Působní rovněž jako hlavní metodik poradenské společnosti INADVISORS.

Mgr. Adam Novák, Ph.D.

Adam Novák je samostatným advokátem, který se ve své advokátní praxi zaměřuje především na právo životního prostředí, svobodný přístup k informacím a stavební právo. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Adam Novák rovněž působí v rámci Ústavu státu a práva AV ČR a díky své dřívější činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností.Adam Novák je samostatným advokátem, který se ve své advokátní praxi zaměřuje především na právo životního prostředí, svobodný přístup k informacím a stavební právo. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Adam Novák rovněž působí v rámci Ústavu státu a práva AV ČR a díky své dřívější činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností.

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MiFireE, IRMCert

Tomáš Tragan se pohybuje v oblastech řízení rizik 20 let. Již na vysoké škole byl jedním ze spoluzakladatelů pracoviště Laboratoř výzkumu a managmentu rizik (LabRisk) působící pod VŠB TUO. 15 let pracuje pro makléřskou společnost RENOMIA, a.s., lídra pojistného trhu s mezinárodní působností, kde má na starosti poradenství klíčovým klientů v oblastech analýzy a řízení rizik.Pečuje také o celkovou metodiku risk based přístupu ke správě pojistných programů klíčových klientů společnosti. Má kvalifikaci v řízení rizik potvrzenou získáním certifikátu Institution of Risk Management (THEIRM) v Londýně.