Ing. Miloslav Valena

Miloslav Valena působí jako revizní technik a soudní znalec v oboru revizí elektrických zařízení.

Od roku 1991 je členem TNK 22 při Úřadu pro normalizaci, měření a zkoušky a místopředsedou Unie soudních znalců. V současnosti se věnuje zavádění nové normy na revize EZ v Česku i na Slovensku a školí i publikuje články o revizních činnostech a činnostech souvisejících (projekty, montáž, znalecká činnost, zkušenosti z praxe).

 

Další autoři

Michael Rada

Lektor zužitkovává 25 let profesní praxe v logistice, obchodě, výrobě a dalších oborech v rámci nadnárodních i tuzemských společností, včetně logistické divize druhé největší korporace Japonska, či logistické společnosti SCHENKER.Michael Rada má za sebou několik desítek projektů zvyšování efektivity logistických řetězců a operací, vývoje efektivních obalů a více než stovku seminářů a workshopů, které byly základem pro vytvoření celosvětově první metody systémové prevence vzniku odpadu – INDUSTRIAL UPCYCLING. Tato metoda se stala na konci roku 2015 základem INDUSTRY 5.0, průmyslu, který spojuje lidi a stroje a namísto zneužívání přírodních zdrojů efektivně využívá zdroje již existující.

Mgr. Martin Strnad

Advokát s 15+ lety zkušeností v advokacii, který prošel také inhouse pozicemi ve dvou velkých firmách, specializující se na právo v oblasti IT, IP a telekomunikací. Člen obou rozkladových komisí ČTÚ.

Mgr. Slavomír Trnkócy

Slavomír Trnkócy pôsobí na katedre ústavného práva PF TU v Trnave od roku 2001.Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä problematike Ústavného práva a jeho vzťahu s ostatnými odvetviami právneho poriadku, vzťahu práva a morálky a zabezpečuje výučbu predmetov Ústavné právo Slovenskej republiky I. a II. Rozhodovacia činnosť ústavných súdov I. a II. a Ústavný súd Slovenskej republiky a význam jeho rozhodovacej činnosti I. a II..

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.

Mgr. Tomáš Červinka

Mgr. Červinka je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a již 21 let působí ve VZP ČR, nyní na pozici vrchního analytika.Je autorem či spoluautorem knih se zaměřením na problematiku daní a pojistného, publikuje v odborných periodikách. Již 15 let se věnuje lektorské činnosti, a to jak pro agentury, tak jako interní lektor VZP.  

Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Petr Rožek je v současnosti jediným certifikovaným lektorem INCOTERMS 2020 v ČR. Je také autorem stejnojmenné publikace a zároveň výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky. Lektorsky se věnuje problematice Incoterms, dopravy a pojištění zásilek, a udržitelnému rozvoji v dopravě a logistice.