JUDr. Jaroslav Škubal

Jaroslav Škubal je advokátem České advokátní komory. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners. V rámci své advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance, nakládání s osobními údaji zaměstnanců a dalšími. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide.

Další autoři

Mgr. Roman Pečenka

Roman Pečenka získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž studoval právo na univerzitě v Toulouse ve Francii.Od roku 2005 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Před nástupem do PRK Partners v lednu 2011, pracoval více než 9 let v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře se sídlem v Paříži Gide Loyrette Nouel. Vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky a francouzsky. Ve své advokátní praxi se Roman dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb zahraničním subjektům v ČR a na zastupování českých subjektů v zahraničí. Specializuje se na problematiku práv k nemovitostem, korporátního práva a akvizicí, smluvním vztahům a vybraným aspektům energetického práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech své specializace.

Martin Bortlík

Je zodpovědný za oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblasti daňové kontroly, daně z přidané hodnoty a transferové ceny. Ve skupině PKF APOGEO působí od roku 2020, kam nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager. Je vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti daní s patřičnými manažerskými schopnostmi. Od roku 2016 působil jako ředitel Specializovaného finančního úřadu a dohlížel na daně největších firem v Česku.

Mgr. Jana Klapilová

Jana Klapilová vystudovala obor Anglistika-amerikanistika – Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Působí jako lektorka firemních kurzů se zaměřením na obecnou i obchodní angličtinu a jako vyučující předmětu Obchodní jazyk – angličtina na Provozně ekonomické fakultě Mendlovy univerzity v Brně. Jako překladatelka a externí redaktorka českých i anglických textů spolupracuje s různými subjekty, zejména s nakladatelstvím Academia v Praze a s Ústavem pro jazyk český a Filozofickým ústavem Akademie věd České republiky.

Ing. Jiří Mazáček

Jiří Mazáčekabsolvoval magisterské studium obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze.Následně v letech 2009–2011 studoval na stejné škole i nově vzniklý obor Inteligentní budovy. Od roku 2010 působí ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá poradenstvím v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov v pasivním standardu, energetickým hodnocením budov, zpracováním PENB, energetických auditů a zavádění energetického managementu do měst a obcí.

Ing. Martin Krejčí

Martin Krejčí vystudoval FSI ČVUT v Praze obor řízení jakosti a metrologie.Pracoval jako představitel vedení pro kvalitu v oblasti dodavatelů automobilového průmyslu, později jako poradce a lektor v poradenské společnosti. Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblastech systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, energetiky spotřebního řetězce dřeva. Věnuje se výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti kvality, ekologie, energetiky, BOZP, systémů řízení a auditů a je také leadauditorem mezinárodní certifikační společnosti v těchto oblastech.

Jan Novák

Jan Novák pracuje od roku 1994 v oblasti marketingu a médií.Je spolumajitelem reklamní agentury, kde působí jako konzultant a šéf klientského servisu. Jeho zaměřením je tvorba komunikačních strategií, budování značek a práce s daty a průzkumy trhu. Má zkušenosti s prácí v mezinárodních týmech i s lokálními firmami a značkami. Je lektorem v oboru marketingu, marketingových analýz a CRM a taktéž prezentačních zručností a vyjednávaní v anglickém jazyce.