JUDr. Jaroslav Škubal

Jaroslav Škubal je advokátem České advokátní komory. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners. V rámci své advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance, nakládání s osobními údaji zaměstnanců a dalšími. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide.

Další autoři

Mgr. Jana Klapilová

Jana Klapilová vystudovala obor Anglistika-amerikanistika – Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Působí jako lektorka firemních kurzů se zaměřením na obecnou i obchodní angličtinu a jako vyučující předmětu Obchodní jazyk – angličtina na Provozně ekonomické fakultě Mendlovy univerzity v Brně. Jako překladatelka a externí redaktorka českých i anglických textů spolupracuje s různými subjekty, zejména s nakladatelstvím Academia v Praze a s Ústavem pro jazyk český a Filozofickým ústavem Akademie věd České republiky.

Ing. Petr Havlíček

Patří k nejlepším a nejznámějším výživovým specialistům v České republice. Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně obor zootechnika se specializací na potravinářské technologie. S výživou začal krátce po absolutoriu vysoké školy. Nejprve jako odborný konzultant ve společnosti HC Compact a následně ve společnosti Energus. Od roku 2001 je externím konzultantem společnosti Nutrend.S šéfredaktorkou časopisu Dieta Petrou Lamschovou napsal 6 knih, např. Jídlo jako životní styl I. - III., Superjídelníček a další.

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners se specializuje na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, otázky vyvlastnění, právo společností a obchodní právo. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners je zároveň spoluodpovědná za poskytování právních služeb německy hovořící klientele. V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, právo veřejné podpory; zvláštní specializaci pak představuje oblast dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), dále oblast IT, zdravotnictví, nákupu investičních celků, výstavby, pojišťovnictví, bankovních a finančních služeb, ale i mediálních a dalších odborných poradenských služeb. Poskytuje poradenství dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před ÚOHS a ve správním soudnictví.Dále poskytuje poradenství veřejným a sektorovým zadavatelům při přípravě a komplexní organizaci zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, včetně centrálního a sdruženého zadávání, zadávání rámcových smluv a opcí, vedení jednacích řízení s dodavateli, podpory při plnění publikačních povinností, jakož i řešení následných otázek spojených s realizací zakázek. Kromě toho poskytuje dílčí právní stanoviska či zajišťuje zastupování v přezkumných správních a soudních řízeních. Pravidelně přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů a publikuje v odborných časopisech.

Ing. Věra Klosová

Věra Klosová je konzultantka, lektorka a koučka v NTI – consulting, s.r.o. Má 20 let lektorských zkušeností, více než 1000 tréninkových dnů a více než 200 hodin individuálního a týmového koučinku.V současné době působí jako trenérka v oblasti rozvoje manažerských dovedností, především pro střední a nižší stupeň řízení. Soustředí se zejména na komunikační dovednosti, osobnostní typologii lidí, týmovou práci a celkový osobní rozvoj. Koučuje manažerské týmy v oblasti komunikace a strategie týmů.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Mgr. Hana Švejdová

Hava Švejdová byla 36 let učitelkou mateřské školy, z toho 12 let současně učitelkou LDO ZUŠ. Nyní je externím pedagogem PF JU v Českých Budějovicích, lektorkou DVPP. Věnuje se dramatické výchově, předškolnímu vzdělávání, prožitkovému učení.Publikuje v nakladatelství Raabe, Portál, časopisech jako je Informatorium atd. Je třetím hlavním členem vedení projektů pro učitele mateřských škol. Stejně jako Miluše Vítečková a Eva Svobodová participuje na 3. ročníku Letní školy pro učitele mateřských škol.