JUDr. Jiří Gorčík

JUDr. Jiří Gorčík se jako advokát a právník dlouhodobě pohybuje v oblasti pracovněprávních vztahů. Má bohaté zkušenosti s veřejnou správou, personální a mzdovou problematikou, usiluje o minimalizaci sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Kromě pracovního práva se specializuje na správní právo, zejména pak na správní řízení, agendu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a řízení ve věcech podjatostí. Dále se specializuje na občanské právo a řešení sporů. Poskytuje také právní poradenství církevním organizacím.

Další autoři

PhDr. Václav Lídl

Václav Lídl je analytikem Výzkumného centra AMO se specializací na postsovětský prostor. Je doktorandem v oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval studijní stáž na University College London, Moskevské státní univerzitě a na Státním institutu ruského jazyka v Moskvě. Odborně se zaměřuje na zahraniční a vnitřní politiku post-sovětských zemí.

Mgr. Martina Hejduková

Martina Hejduková prošla obchodními a manažerskými pozicemi v nadnárodních i českých společnostech, dlouhodobě vedla obchodní týmy s celorepublikovou působností: Kiss 98 FM, Ringier, HBO a UPS, byla generální ředitelkou společnosti Albatros. Jako zkušená lektorka se specializuje na trénink prodejních dovedností, management prodejních týmů, komunikaci a typologii klienta i prodejce. Díky zkušenostem v oblasti reklamy přednáší i marketingové dovednosti.

Mgr. Věra Paštiková

Věra Paštiková je daňová poradkyně. V daňovém a účetním poradenství se pohybuje již přes patnáct let a má zkušenosti s poskytováním poradenství českým i zahraničním klientům včetně velkých nadnárodních společností.

PaedDr. Jan Mikáč

Jan Mikáč se věnuje lektorské a poradenské činnosti ve školství, kontrolám dokumentace škol, metodickým materiálům pro řízení škol.

Dr. et Mgr. Jiří Taišl

Dr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000 Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách VŠ (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut) Je také odborným lektorem (VOX, Economia, Bankovní akademie, bankovní institut, Cognos, Český institut interních auditorů) Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky..

Ing. Richard Poul

Ing. Richard Poul se zabývá elektroinstalací, rozvody, měřením, obnovitelnými zdroji, úsporou energií a bezpečností.Od roku 1996 provádí revize vyhrazených elektrických zařízení. V roce 1999 začala jeho spolupráce se společností EkoWATT CZ s. r. o., pro kterou provádí dodnes technické prohlídky a zpracovává elektroenergetické analýzy obchodních a kancelářských center, výrobních areálů a fotovolatických elektráren.