Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.

Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a HRvzory.cz.

Další autoři

Mgr. Petr Uklein

Petr Uklein je právník advokátní kanceláře AZ LEGAL, který působí v advokacii již 7 let a zaměřuje především se na obchodní právo.Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své praxi se věnuje zejména obchodnímu, insolvenčnímu, exekučnímu, občanskému právu a otázkám spojeným s uplatňování nároků a jejich vymáhání. Od roku 2019 působí v  AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., ve které se spolu s kolegy z dalších právních odvětví snaží i prostřednictvím moderních technologií, zejména natáčením výukových videí a pomocí sociálních sítí propagovat právní témata způsobem, který je srozumitelný a snadno pochopitelný pro širokou veřejnost.

Ing. Vladimír Voldřich

Vladimír Voldřich je vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj.Podílel se na pořizování územních plánů pro obce v okrese Praha-Západ, vyvlastňování pozemků pro veřejně prospěšné stavby, zejména pak stavby 512 pražského okruhu, a na správních činnostech, které vykonává obecný stavební úřad. Dnes se věnuje především stavebnímu právu, zejména pak územnímu plánování.

Mgr. Petr Oulík

Mgr. Rudolf Jakubec

Rudolf Jakubec je ředitelem výchovného ústavu pro děti a mladistvé s nejzávažnějšími poruchami chování v Boleticích.

Ing. Václav Krajňák

Václav Krajňák je digitální marketér, podnikatel a bývalý programátor. Pomáhá podnikatelům a malým firmám napříč obory zavést strategie a systémy na maximalizaci úspěchu v jejich online aktivitách.V roce 2000 objevil internet jako programátor, od té doby založil několik firem (tvorba webových stránek a internetových projektů, e-shop s DVD). V roce 2010 se zaměřil na marketing, založil službu na automatizaci marketingu a prodeje. Soustředí se na získávání nových zákazníků a poptávek pro sebe i své klienty. Své zkušenosti od roku 2014 sdílí v podcastu Strategické zisky a na blogu Clipsan.

JUDr. Jakub Halíř

Jakub Halíř pracuje pro Českou správu sociálního zabezpečení.Přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde se zabývá zejména právem sociálního zabezpečení. Působí také jako interní lektor ve veřejné správě, konkrétně ve správě sociálního zabezpečení.