Mgr. Ondřej Čurilla

Ondrej Čurilla je senior advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Specializuje se na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) včetně koncesí, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence a oblast dopravy a logistiky.

Další autoři

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Ing. Bc. Michal Sklenář

Michal Sklenář je v současnosti ředitelem odboru kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze.V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.

Ing. Pavlína Žďárková

Vystudovala VŠCHT Praha (obor chemie a analýza potravin). V současné době pořádá kurzy a přednášky s tématikou výživy dětí. Pracovala jako specialista na výživu projektu Cepík (vhodné stravování v mateřských školách) a jako výživový specialista firmy Medicon, kde také psala odborné články s tématikou výživy.Věnuje se individuálnímu výživovému poradenství. Konkrétně pořádá kurzy ve školách pro učitele, žáky – Jak děti naučit vhodnému stravování

Mgr. Petr Bata

Státní úřad inspekce práce

Mgr. Martin Synkule, MA

Martin Synkule je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o.Mgr. Martin Synkule, MA je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Absolvoval magisterské programy Evropská studia na Univerzitě Karlově a Mezinárodní vztahy na Durham University ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské studium a zároveň přednáší na Univerzitě Karlově aktuální zahraniční problematiku. Přes 8 let se věnuje návrhům a realizaci projektů v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. Působil jako externí hodnotitel projektů Národní agentury, je registrovaným hodnotitelem Technologické agentury ČR a zároveň se podílel na vyhodnocování projektů financovaných ERDF. Má rozsáhlou zkušenost s programem Erasmus+, OP VVV a mnoha dalších.

PaedDr. Hana Sedláčková

Hana Sedláčková je inspektorka České školní inspekce Brno.