Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování.

Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování. Poskytuje také poradenství a právní zastupování obcím a městům, když řeší např. problémy s kapacitou kanalizace a vodovodu, chybějícími místy ve školce a škole, s veřejnými prostranstvími nebo s zelenou a modrou infrastrukturou.

Další autoři

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková pracuje v poradenské společnosti Consulteco s.r.o., která působí v oblasti chemie, ekologie a bezpečnosti práce.

Mgr. Adam Zbiejczuk

Adam Zbiejczuk patří k předním českým odborníkům v oblasti sociálních médií.Byl zodpovědný za on-line komunikaci mBank první dva roky jejího fungování v ČR, vedl social media týmy v agenturách Ataxo a H1.cz, podílel se na vzniku nástroje pro monitoring sociálních sítí Social Insider, organizuje setkání profesionálů BabelCamp a pravidelné večery BabelTalk. Je spolumajitelem agentury Influencer.cz, přes dva roky se stará o sociální sítě společnosti BMW Česká republika. Učí na KISK FF Masarykovy univerzity v Brně.

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Lektor semináře působil v bankovnictví od roku 1981 v různých odborných a později managerských pozicích v rámci SBČS a po roce 1990 komerčních bank (Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ).V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako historický první finanční arbitr ČR na léta 2003 – 2007. Ve vysokém školství působí od roku 1996, v současné době je vedoucím Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. V roce 2016 habilitoval v oboru Finance na Vysoké škole ekonomické, Fakultě financí a účetnictví a stal se docentem v oboru Finance. Dále působí jako expert a poradce v oblasti komerčního bankovnictví, zejména platebního styku, praní špinavých peněz, etiky v bankovnictví a ochrany spotřebitele. Publikoval více než 70 odborných statí, monografií a vědeckých studií.

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

JUDr. Jiří Gorčík

JUDr. Jiří Gorčík se jako advokát a právník dlouhodobě pohybuje v oblasti pracovněprávních vztahů. Má bohaté zkušenosti s veřejnou správou, personální a mzdovou problematikou, usiluje o minimalizaci sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.Kromě pracovního práva se specializuje na správní právo, zejména pak na správní řízení, agendu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a řízení ve věcech podjatostí. Dále se specializuje na občanské právo a řešení sporů. Poskytuje také právní poradenství církevním organizacím.

Mgr. Karel Huneš

Pan Karel Huneš je advokátní koncipient u firmy ARROWS advisory group. Specializuje se na stavební právo a development a zároveň také na samosprávu.