Mgr. Veronika Majkútová

Veronika Majkútová je speciální pedagožka a zástupkyně ředitele ve speciální škole (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark). Pracuje pro organizaci Spolu, z.s., která hájí zájmy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, například dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí nadaných.

Je lektorkou DVPP, realizuje školení pro pedagogické pracovníky a management ZŠ a SŠ, především pro NPI ČR. V současnosti studuje ABA – aplikovanou behaviorální analýzu, kterou bude využívat ke vzdělávání žáků se SVP na své škole.

Další autoři

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Od roku 1999 pracuje v Archivu hlavního města Prahy (mezi lety 1999–2002 jako odborná archivářka, od roku 2002 dosud jako metodička spisové služby). Lektorsky se podílí na zajištění kurzů spisové služby na Magistrátu hlavního města Prahy.

Ing. Filip Štroch

Ing. Filip Štroch je profesionál v oblasti digitální a marketingové strategie firem. Má silné průmyslové zázemí a více než 8 let zkušeností v mezinárodním marketingu.Pracoval na digitální strategii firem jako je Atlas Copco, Rocketbook nebo TonerPartner. V poslední letech pracoval na 30ce digitálních projektů firem z oblasti B2B i B2C a vyučoval marketing a management na Slezské univerzitě v Opavě, kde vede i svůj výzkum zaměřený na B2B marketing. Jeho specializací je marketingová automatizace, e-mail a messenger marketing.

Ing. Daniel Kubec

Mgr. Michal Florián

Od roku 2004 působí jako advokát v advokátní kanceláři Machytková, Sedláček, Vaca a spol., s.r.o. ve které se specializuje na přepravní právo.Problematikou mezinárodní přepravy a logistiky se zabývá po celou dobu své právní praxe, kdy se v rámci advokátní kanceláře podílí zejména na zastupování klientů z řad spedičních a dopravních společností, příjemců či odesílatelů zásilek. Věnuje se rovněž na přednáškové a publikační činnosti na téma mezinárodní přepravy a zasílatelství.

Mgr. Petr Bata

Státní úřad inspekce práce

Ing. Michal Čejka

Ing. Michal Čejka je člen pracovní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu k přípravě vyhlášky č. 264/2020 Sb.Je odborným konzultantem v oblasti energeticky úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve společnosti PORSENNA o.p.s. a technickým specialistou aliance Šance pro budovy. Podílí se na přípravě programů podpory (OPŽP, NZÚ, OPPIK, IROP) a přípravě legislativy v oblasti energetické náročnosti budov. Dále pracuje jako externí konzultant ministerstva životního prostředí a státního fondu životního prostředí.