Logo AIVD
Živé vysílání

Agresivní žák: Od okamžitých intervencí po školní řád

Speciálněpedagogické a právní postupy ve škole

Termín: 21. 5. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Máte na své škole žáka, který je svým agresivním chováním nebezpečný sobě i ostatním? Bývá vulgární vůči učitelům? Tlačí na vás rodiče, abyste situaci řešili? Připojte se na živé vysílání vedené speciální pedagožkou a zkušenou právničkou. Poradí vám, jak postupovat při záchvatu agrese a jaké právní páky můžete jako škola využít. Vraťte své škole klid.

4 990 

bez DPH.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Důležitá informace:

Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK. Rozsah činí 6 vyučovacích hodin.

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je vybavit účastníky praktickými tipy, jak si poradit s agresivními žáky při vyučování i za jakékoliv jiné situace, když na ně přijde záchvat zuřivosti, sebepoškozování, ničení majetku školy apod. Zaměříme se na příčiny agrese a možné spouštěče, jejich dokumentování a cílenou speciálněpedagogickou práci se žáky. Představíme si také pomůcky vhodné pro žáky v poruchami chování a ověřené metody, jak s nimi pracovat.

V navazující právní části se zaměříme na to, jaké páky má škola v rámci školního řádu, krizových plánů a další dokumentace, o kterou se může opřít v případě sporů s rodiči a při spolupráci s dalšími orgány, jakými jsou pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD, policie apod. Na co vše se v této oblasti může zaměřit Česká školní inspekce? V čem nejčastěji chybují pedagogové a vedení školy?

Podívejte se na konkrétní program semináře.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno především ředitelům a učitelům mateřských, základních a středních škol, speciálním pedagogům, výchovným poradcům a dalším členům školského poradenského pracoviště.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podklady v elektronické podobě a nahrávka. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději dva dny předem, a to formou e-mailové rozesílky.

Program živého vysílání 9:0014:00 (6 vyučovacích hodin)

 • Co je příčinou agresivního chování ve škole?
 • Jak poznáme, že na žáka přichází záchvat agrese?
 • Vhodné a nevhodné intervence při řádění žáka
 • Jak efektivně předejít výbuchu agrese?
 • Vhodné pomůcky pro žáky s poruchami chování
 • Jak se právně chránit z pozice školy:
  • Co mít ve školní dokumentaci a krizových plánech,
  • Kdy volat policii, OSPOD,
  • Možnosti vyloučení žáka a další právní kroky

Mgr. Veronika Majkútová

Veronika Majkútová je speciální pedagožka a zástupkyně ředitele ve speciální škole (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark). Pracuje pro organizaci Spolu, z.s., která hájí zájmy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, například dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí nadaných. Je lektorkou DVPP, realizuje školení pro pedagogické pracovníky a management ZŠ a SŠ, především pro NPI ČR. V současnosti studuje ABA – aplikovanou behaviorální analýzu, kterou bude využívat ke vzdělávání žáků se SVP na své škole.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme