PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1999 pracuje v Archivu hlavního města Prahy (mezi lety 1999–2002 jako odborná archivářka, od roku 2002 dosud jako metodička spisové služby). Lektorsky se podílí na zajištění kurzů spisové služby na Magistrátu hlavního města Prahy.

Další autoři

Ing. Pavel Konečný

Od roku 2006 působí ve společnosti M KONZULT s.r.o. jako bezpečnostní poradce ADR a RID, je také lektor školení řidičů ADR. Vyučuje na České zemědělské univerzitě v oboru silniční a městská automobilová doprava.

Mgr. Věra Paštiková

Věra Paštiková je daňová poradkyně. V daňovém a účetním poradenství se pohybuje již přes patnáct let a má zkušenosti s poskytováním poradenství českým i zahraničním klientům včetně velkých nadnárodních společností.

Mgr. Petr Valenta, Ph.D.

Petr Valenta je pedagog a projektový manažer Národního pedagogického institutu ČR.

Ing. Jaroslav Nedoma

Ing. Jaroslav Nedoma je lektorem kancelářských aplikací MS Office. S Excelem se setkává denně ve své praxi při zpracování analýz a statistických výstupů z databázových systémů.Každý rok proškolí přes 1000 osob v 700 hodinách výuky. Tabulkový editor Excel školí již od roku 2009, kdy začínal jalo balíčku Office 2003.

Mgr. Milan Mahovský

Milan Mahovský od roku 1999 pracuje v oblasti recruitmentu. Maturita z programování a matematika na VŠ jej předurčila k porozumění IT profesionálům. Kariéru začal v Synergie Recruitment jako Recruitment Consultant pro IT segment. Poté řídil Recruitment v Eurotelu (nyní O2) a následně i personální oddělení včetně HRIS a C&B.Po korporátní kariéře s kolegy založil DRILL B.S. a po 6 letech také mBlue. Obě firmy dosáhly velikosti cca 40 lidí a nábor IT vždy patřil mezi klíčové segmenty Recruitment a Executive search služeb.

Pavel Mikšátko

Pavel Mikšátko je CEO bezpečnostní agentury, konzultant a architekt bezpečnostních procesů.