PhDr. Michal Kolář

Michal Kolář je přední český etoped a psychoterapeut. Řešením školního násilí a šikanování se zabývá více než třicet let. Vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu školního šikanování. Realizoval první celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách v ČR (2001). Vytvořil a ověřil Český školní program proti šikanování, který má nejlepší výsledky na světě.

Odborně garantoval projekt MIŠ - Minimalizace šikany (2005-2007). Problematiku školního násilí a šikanování přednáší na vysokých školách. Spolupracuje s Mezinárodní a Evropskou observatoří školního násilí, první nevládní organizací v USA Beyondbullies (beyondbullies.org), Ministerstvem školství ČR, Českou školní inspekcí a dalšími institucemi. Dlouhodobě se snaží uspokojovat zájem pedagogů a dalších odborníků o výcvikové kurzy zaměřené na prevenci tohoto destruktivního fenoménu. Kromě toho poskytuje konzultace, supervize a poradenskou službu.

Je autorem několika knih a publikací k této problematice: Skrytý svět šikanování (1997, 2000), Bolest šikanování (2001, 2005), Násilí a šikanování (2005), Nová cesta k léčbě šikany (2011), Výcvik odborníků v léčbě šikany (2013) atd. Publikuje v odborných a populárních časopisech.