Tomáš Volešák

Tomáš Volešák je revizní technik a OZO v prevenci rizik a požární ochrany.

Další autoři

PaedDr. Věra Kolmerová

Věra Kolmerová je vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, je zároveň manažerkou evropského informačního a poradenského systému EURES.

Petr Stiegler

Petr Stiegler se většinu své profesní kariéry věnuje realizaci projektů eGovernmentu. V minulosti se podílel např. na budování Informačního systému datových schránek, zavádění CzechPOINTu na České poště nebo digitalizaci stavebního řízení. V současné době vede v rámci České agentury pro standardizaci tým, který se věnuje přípravě procesu atestací elektronických spisových služeb. Je vedoucí oddělení atestací eSSL České agentury pro standardizaci

Ing. Jan Rambousek, LL.M.

Jan Rambousek působí jako daňový poradceV Komoře daňových poradců zastává funkci vedoucího sekce DPH, dále je členem redakční rady časopisu Daňový expert. Daňovým poradcem je od roku 1992 a po získaných zkušenostech si doplnil vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně

Bc. František Gráfek

František Gráfek zahájil svou pracovní kariéru v České spořitelně a.s., kde zprvu zastával pozici metodika a specialisty vývoje produktů.  Z této pozice již také realizoval interní kurzy na jednotlivých pobočkách banky. Tato zkušenost pak vedla k tomu, že se stal lektorem a koučem na plný úvazek a samostatně zabezpečoval vedení kurzů z pozice interního lektora. Po 8 letech v bankovnictví působil v oboru telekomunikací. Zde zodpovídal za veškeré procesy v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Z pozice interního lektora a kouče realizoval rozvojové programy. V rámci této své pozice se také aktivně podílel na náboru nových zaměstnanců a nastavení adaptačního procesu pro nové kolegy. Zároveň také realizoval Assesment/Development centra zejména pro obchodní pozice ve společnosti.

Michal Fiala

Svým klientům pomáhá těžit z Facebook a Instagram reklamy maximum. Měsíčně spravuje účty s celkovým budgetem v jednotkách set tisíců korun, což mu dává dostatečný prostor zkoušet nové praktiky a postupy, které posléze učí na školeních. Krom reklam v ČR má zkušenosti s nastavováním kampaní v GB, RU a US. Kariéru v agentuře před několika lety úspěšně vyměnil za volnou nohu. Letos se chystá odstartovat novou kariéru digitálního nomáda, kterou započne koncem roku na Bali.

Mgr. Eva Svobodová

Eva Svobodová byla učitelkou a ředitelkou mateřské školy, nyní je obornou asistentkou na PF JU v Českých Budějovicích, lektorkou DVPP. Specializuje se na komunikaci s dětmi, hru, filozofii pro děti.Je autorkou knih věnujících se předškolnímu vzdělávání. S kolegyní PhDr. Miluší Vítečkovou, Ph.D. je opakovaně ve vedení projektů pro učitele mateřských škol. Společně také pořádají již 3. ročník Letní školy nabízející zajímavé workshopy pro učitele mateřských škol.