Katastr nemovitostí: Na co si dát pozor

Katastr nemovitostí: Na co si dát pozor

Při každém kroku v oblasti nemovitého majetku, ať už jde o pronájem pro podnikání nebo obchodování s nemovitostmi, je klíčové prověřit zapsaný stav dané nemovitosti v katastru nemovitostí. Zaznamenané údaje v katastru mohou výrazně ovlivnit nejen cenu nemovitosti, ale i možnost nakládání s ní. Jedním z běžných omezení je zástavní právo spojené s hypotečním úvěrem, často doprovázené zákazem zcizení, což brání vlastníkovi v převodu nemovitosti bez souhlasu banky.

Při jakémkoliv obchodování s nemovitými věcmi je důležité dodržovat následující základní tipy:

  • Před každou operací s nemovitou věcí zkontrolujte stav zapsaný v katastru nemovitostí
  • Není-li zápis v katastru dostupný prostřednictvím online nahlížení, stáhněte si výpis z příslušného listu vlastnictví s kompletními informacemi
  • O případném převodu nemovité věci včetně sepisu příslušné smlouvy se poraďte s advokátem; pomoci vám může také s úschovou ceny nemovité věci do skončení vkladového řízení
  • Při přípravě dokumentů nezbytných pro převod nemovité věci buďte precizní, zjistěte si přesné označení nemovité věci, vlastníka, omezení nemovité věci atp.
  • V průběhu vkladového řízení buďte aktivní, spolupracujte s příslušným katastrálním úřadem a reagujte včas na výzvy

Služba sledování změn

Pro úsporu času a snadnější sledování změn v katastru nemovitostí můžete využít službu sledování změn poskytovanou Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Tato služba vás informuje o všech úpravách u sledované nemovitosti od vyznačení plomby až po zápis poznámky. Upozornění může být doručeno prostřednictvím datové schránky, SMS nebo e-mailu.

Další články

Fenomén digitalizace: Průvodce bezpapírovým účetnictvím v MŠ

Digitální transformace v mateřských školách je procesem, který zahrnuje přechod od tradičních papírových metod k moderním digitálním řešením v oblasti...

Aktuální trendy v oblasti datových schránek: Co nového přinesly poslední dva roky?

Pohled do minulosti a současnosti Datové schránky se poprvé objevily v roce 2009 jako reakce na nedostatky tradiční elektronické komunikace....

Zřizovatel versus mateřská škola: Kam sahají pravomoci zřizovatele?

Pravomoci zřizovatele vůči mateřské škole jsou klíčové pro řízení a kvalitu vzdělávání. Vztah mezi zřizovatelem, mateřskou školou a školskou inspekcí...

Nejčastější chyby při rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele může být náročný proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a dodržení právních předpisů. Časté chyby...

Kontroly, monitorování a hodnocení inkluze ve škole

Průběžná kontrola, monitorování a hodnocení inkluze ve škole jsou klíčové pro zajištění účinnosti a efektivity vzdělávacích procesů. Níže jsou navrženy...

Když dítě ovládne strach: Co žákovi s fobií neříkat a jakou zvolit terapii?

Strach je jednou ze základních lidských emocí a prožívá ji takřka každý z nás. Může mít různé podoby a bývá...