Nové nařízení Evropské unie o AI schváleno

Evropský parlament schválil 13. 4. 2024 nařízení označované jako Akt o umělé inteligenci (AI Act). Jde o je první komplexní zákon o umělé inteligenci na světě. Jeho cílem je regulovat používání a nasazení systémů umělé inteligence v členských státech, aby tyto systémy byly bezpečné, řídily se právními předpisy a byly v souladu se základními hodnotami EU.

Systémy umělé inteligence jsou v nařízení rozděleny do kategorií a posuzovány podle úrovně rizika. Například nepřijatelné riziko představují systémy, které jsou považovány za hrozbu a budou zakázány. Patří sem například kognitivní manipulace s chováním lidí nebo specifických zranitelných skupin (věk, handicap), přidělování sociálního kreditu nebo biometrické identifikační systémy v reálném čase a na dálku.

Za vysoce rizikové jsou považovány systémy s negativním dopadem na bezpečnost nebo základní práva, například bankovní a pojišťovací systémy, zdravotnické systémy využívající AI k určení diagnózy či autonomní vozidla. Takové systémy budou muset splňovat řadu požadavků.

Další články

Nový stavební zákon od 1. 7. 2024: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Strava pro celiaky, diabetiky i další: Nová metodika řeší dietní stravu ve školách

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Další změny v dohodách: Jedna hlavní DPP, ty vedlejší budou s limitem

Ještě než nabydou účinnosti změny v dohodách od 1. 7. 2024, už se mluví o dalších. I přesto, že stále probíhají diskuse...

Stát vyčlenil 500 milionů pro dotace na odpadové hospodářství

V rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí se otevírá příjem žádostí o dotaci na podporu třídění odpadu a předcházení jeho...

Navýšení minimální mzdy v roce 2024

S novým rokem přichází spousta změn. Mezi ně patří mimo jiné navýšení minimální mzdy. Víte, kolik letos činí minimální mzda a...

ÚOOÚ udělil rekordní pokutu: 7,7 milionu korun za zasílání obchodních sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil rekordní pokutu ve výši 7 700 000 korun za zasílání obchodních sdělení ve prospěch...