Logo AIVD
Živé vysílání

Jak hodnotit a motivovat zaměstnance ve školství

Typologie učitelů, hodnocení a motivace, problémoví zaměstnanci

Termín: 20. 5. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Dokážete správně ohodnotit a motivovat své kolegy? I když se účastníte hospitací, vedete rozhovory s učiteli a pozorujete jejich přímou práci s dětmi, udržet jejich chuť podávat skvělé výkony je stále složitější. Využijte naše postupy leadershipu ve svůj prospěch i pro dobro celé školy! Získejte tipy od zkušeného lektora a aplikujte je do každodenní praxe bez problémů. Doporučí vám konkrétní kroky, díky kterým eliminujete negativní vlivy problémových spolupracovníků a úspěšně vyvedete školu z krize.

4 490 

bez DPH.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK

Cíl školení

Cílem živého vysílání Jak hodnotit a motivovat zaměstnance ve školství je poskytnout vám užitečné informace o profesním hodnocení pedagogů a dalších zaměstnanců školy.

Podrobně rozebereme typologie učitelů podle jejich přístupu k dětem, žákům a studentům. Zkušený lektor rozebere také postupy v rámci krizové komunikace a strategie pro komunikaci s problémovými zaměstnanci.

Dozvíte se, na co se zaměřit při hodnocení pracovního výkonu a jak zacílit motivaci či podpořit sebehodnocení zaměstnanců. Poskytneme tipy, jak účinně reagovat v krizových situacích a jak využít hodnocení ve svůj prospěch.

Díky živému vysílání eliminujete negativní vlivy problémových zaměstnanců a podpoříte pozitivní klima vaší školy. Zkušený autor vychází z českého školního prostředí, nikoliv suché teorie a pomůže vám hodnocení zavést do každodenní praxe bez větších problémů.

Prohlédněte si detailní program živého vysílání.

Komu je školení určeno

Živé vysílání je vhodné pro všechny ředitele škol a školských zařízení, stejně jako pro ostatní vedoucí pracovníky, kteří mají zájem o vytvoření kvalitního týmu zaměstnanců a efektivní využití procesů hodnocení.

Další informace

Jako účastník školení obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování. V ceně školení jsou elektronické podkladové materiály a nahrávka, která vám bude dostupná po dobu 1 měsíce.

PROGRAM ŠKOLENÍ (9:00 – 12:00 hod.)

Typologie učitelů a vliv jednotlivých typů na rozvoj žáka

 • Principy řízení týmů a jednotlivců
 • Splnění pracovních povinností
 • Komfortní zóna a její znaky
 • Obranné mechanismy
 • Klasifikace učitelů podle jejich přístupu k žákům

Krizové situace a problémoví učitelé

 • Dopad problémových učitelů na kvalitní vedení celého týmu
 • Jak se zachovat v krizi a zvládnout vypjaté situace
 • Jak krizovým situacím předcházet
 • Typologie problematických zaměstnanců a jak s nimi komunikovat

Hodnocení výkonu a výsledku

 • Metody správného hodnocení pracovních výkonů a výsledků
 • Systémy hodnocení (forma, tvorba, implementace a využití v praxi)
 • Silné a slabé stránky systému hodnocení
 • Metody a formy vhodné pro školské prostředí

Jak na vnitřní a vnější motivaci

 • Aktuální trendy
 • Jak zvolit vhodnou formu motivace a implementaci ve škole

Prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí. Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálu dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol. V současné době se věnuje lektorské, mentorské, poradenské a publikační činnosti. Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí (www.nadanedite.cz) nebo využití myšlenkových map (www.mindmaps.cz) a mnohé další.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme