Logo AIVD
Multimediální publikace

Logopedárium od A do Ž – Prémiová verze

Komplexní péče o rozvoj jazyka a řeči pro MŠ i ZŠ

Praktická objemná publikace formátu A4 představuje spolehlivou prevenci a efektivní pomoc, kterou mohou využívat pedagogové ve všech vzdělávacích oblastech, nejen v těch jazykově orientovaných. Ke zpestření a obohacení výuky i dalších činností přispívají kopírovatelné pracovní listy i další vhodné pomůcky, jež naleznete na privátní webové stránce, která je nedílnou součástí publikace.

4 790 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Logopedické vady a poruchy řeči, dále poruchy pozornosti a soustředění i celkový opožděný vývoj řeči a nerozvinutá grafomotorika stále patří mezi nejčastější příčiny odkladů povinné školní docházky. Komplexní, kohezní a cílená publikace Logopedárium od A do Ž přináší účinnou pomoc, která na trhu dlouho chyběla. Jejím zakoupením získáte nejen obsažnou a promyšlenou příručku, již lze využívat napříč vzdělávacími oblastmi (v MŠ i v ZŠ), ale hlavně neocenitelného pomocníka!

Prolistujte si ukázkové strany Logopedária od A do Ž.

Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Ucelený a kvalitní přehled v oblasti péče o rozvoj jazyka a řeči.
 • Lepší orientace v oblasti vývojových poruch zasahujících do jazyka a řeči (dysfázie, dyslalie, mutismus, patolalie, balbuties…).
 • Prevence logopedických vad + prověřené možnosti nápravy a reedukace.
 • Přehled nových trendů, metod, pomůcek či terapeutických postupů (neuromotorická či neurolingvistická terapie, alternativní a augmentativní komunikace, synergická reflexní terapie…).
 • Praktické návody podporující nejen samotnou tvorbu a správnou artikulaci konkrétních hlásek, ale obecně i gymnastiku/motoriku mluvidel; a rovněž dechová a sluchová cvičení.
 • Praktický, velký formát (A4) přispívá k přehlednosti textu a umožňuje lepší práci s kopírovatelnými pracovními listy.
 • Kvalitní autorský kolektiv, v němž jsou zastoupeny více než dvě desítky odborníků z řad klinických logopedů, školních logopedů, vysokoškolských pedagogů, psychologů, speciálních pedagogů, zkušených pedagogů z praxe, ale i profesionálů z dalších oborů (např. architektury či vývoje počítačových programů a aplikací).

Komu je produkt určen

Publikaci při své práci uvítají pedagogové mateřských i základních škol (zejména 1. stupně), vychovatelky prvostupňových školních družin, popř. lektoři některých zájmových kroužků.

Specifikace produktu

Tištěná dvousvazková publikace formátu A4 (více než 1000 stran) + privátní webová stránka s doplňkovými materiály.

Obsah Logopedária od A do Ž

1. Řečový vývoj a opožděný řečový vývoj

2. Vývojové poruchy a logopedické vady

 • dysfázie
 • patlavost
 • koktavost
 • breptavost
 • mutismus
 • dysartrie
 • sluchová vada
 • dysfagie

3. Dechová cvičení a hry

4. Cvičení na podporu zrakového a sluchového vnímání

5. Motorická a grafomotorická cvičení

6. Hlasová a artikulační cvičení 

7. Všestranný rozvoj jazykové a řečové kultury

 • říkadla, básně, pohádky, obrázkové čtení
 • jazykolamy, frazémy a další jazykové hříčky
 • aktivity propojující jazykovou, hudební a pohybovou oblast

8. Využití terapeutických metod a postupů

9. Praktické pomůcky, nástroje a prostředky

 • logosoftware a aplikace
 • stolní hry, lota, pexesa aj.
 • outdoorové prvky (logodomek, citoprůlezka)
 • logopedická razítka
 • logopedické kartičky

10. Komplexní logopedické programy a projekty

Příloha: Pracovní listy

Prolistujte si ukázkové strany Logopedária od A do Ž.


Také doporučujeme