Živé vysílání

Živé vysílání: Jak nastavit spolupráci školy, rodiny a OSPOD

Kdy se obrátit na OSPOD a jaká jsou práva a povinnosti školy?

Termín: 15. 1. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Živé vysílání: Jak nastavit spolupráci školy, rodiny a OSPOD

Kde leží hranice mezi kompetencemi školy a OSPOD? Jak poznat, kdy máte nahlásit vzniklou situaci OSPODu, a kdy se obrátit pro pomoc jinam? A co dělat, pokud narazíte na situace, které sami nezvládnete? Jaká jsou práva a povinnosti školy, OSPOD a rodičů? Na živém vysílání se podíváme na reálné situace, které školy s OSPOD často řeší, a jakými kroky můžete těmto situacím čelit.

4 490  4 041 

bez DPH.

Sleva pro nejrychlejší. Objednáte-li si tuto vzdělávací akci nejpozději do 18. 12., získáte slevu 10 %.

Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK

Cíl školení

Cílem tohoto školení je poskytnout účastníkům hlubší porozumění hranice mezi kompetencemi školy a orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Účastníci se naučí, kdy a jak může škola žádat o pomoc OSPOD, kdy je vhodné využít podporu poradenských zařízení a jak efektivně spolupracovat na řešení náročných situací ve školním prostředí.

Toto školení umožní účastníkům získat konkrétní dovednosti a nástroje pro rychlou a efektivní reakci na problémy týkající se žáků a posílit spolupráci mezi školou, OSPOD a dalšími institucemi.

Prohlédněte si detailní program semináře.

Komu je školení určeno

Školení je určeno všem pedagogickým pracovníkům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně školení jsou elektronické podkladové materiály a nahrávka.

PROGRAM PŮLDENNÍHO PRAKTICKÉHO ŠKOLENÍ (9,00-12,00 hod.)

Legislativní povinnosti škol vůči OSPOD 

  • Jaké jsou povinnosti školy, kdy má ohlašovací povinnost?
  • Vzájemná výměna informací a povinnost mlčenlivosti
  • Nastavení úspěšné spolupráce

Řešení krizových situací

  • Jak ideálně postupovat v těch nejtěžších případech?
  • Jak postupovat při neplnění povinného předškolního a školního vzdělávání, záškoláctví, šikaně, užívání návykových látek
  • Spory rodičů

Nástroje a postupy

  • Případová konference
  • Individuální plán ochrany dítěte

Celý den prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK.  Cíl školení Cílem tohoto školení je poskytnout účastníkům hlubší porozumění hranice mezi kompetencemi školy a orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Účastníci se naučí, kdy a jak může škola žádat o pomoc OSPOD, kdy je vhodné využít podporu poradenských zařízení a jak efektivně spolupracovat na řešení náročných situací ve školním prostředí. Toto školení umožní účastníkům získat konkrétní dovednosti a nástroje pro rychlou a efektivní reakci na problémy týkající se žáků a posílit spolupráci mezi školou, OSPOD a dalšími institucemi. Prohlédněte si detailní program semináře. Komu je školení určeno Školení je určeno všem pedagogickým pracovníkům. Další informace Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně školení jsou elektronické podkladové materiály a nahrávka.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme