Živé vysílání: Svízelná pedagogická intervence po změnách 2021

Živé vysílání: Svízelná pedagogická intervence po změnách 2021

Aktuální pravidla a postupy

Termín: 21. 9. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Začátek školního roku po distanční výuce bude enormně zatěžující. Značné procento žáků je s učivem ve skluzu a potřebuje nutně vaši podporu. Nabízí se nejrychlejší nástroj – pedagogická intervence. Jak celý proces správně nastavit, realizovat, vykazovat a vyhodnocovat? Jak za něj pedagogy adekvátně odměňovat a půjde o přespočetnou hodinu? Zkušená speciální pedagožka vám poradí na online semináři.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání:

Po hektickém roce distanční výuky ve školách vzrůstá potřeba pedagogické intervence, například kvůli značným rozdílům v dosažené úrovni osvojení učiva. Navíc na ni bude v prezenční formě vzdělávání konečně větší prostor. Jak to tedy uchopit za správný konec? Jak celý proces nastavit, aby byl efektivní a přínosný pro žáka a jeho školní prospěch? Živé vysílání se zaměřuje na to, jak a komu pedagogickou intervenci poskytovat, jak za ni pedagogy odměňovat, kdo ji může poskytovat i jak a kdy ji vyhodnocovat. Upozorníme také na to, jak vést správně záznamy o pedagogické intervenci, a to i v online podobě. Seznámíme vás s příklady dobré praxe a upozorníme na nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je živé vysílání určeno:

Živé vysílání Svízelná pedagogická intervence je určeno všem ředitelům všech základních a středních škol, pedagogům, speciálním pedagogům, koordinátorům inkluze a výchovným poradcům.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka semináře.

 

Program online semináře (9:00–12:00 hod.)

  • Jak a komu PI poskytovat?
  • Kdo může PI poskytovat?
  • Jak za ni pedagogy odměňovat?
  • Jak PI správně vyhodnocovat?
  • Jak zaznamenávat PI?
  • Online vedení třídní knihy o PI?
  • Praktické tipy pro úspěšnou realizaci PI

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.