Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Specialista na oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

Další autoři

MUDr. Zdeňka Jágrová

Zdeňka Jágrová je ředitelka protiepidemiologického odboru pověřená zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy.

PhDr. Irena Borkovcová

Irena Borkovcová řadu let pracovala jako učitelka i ředitelka MŠ.Od roku 2007 působí na České školní inspekci jako školní inspektorka, náměstkyně pro inspekční činnost (do května 2011) a metodička. Je členkou metodické rady ústřední školní inspektorky a zástupkyní MŠMT ČR v síti projektu OECD ECEC.

Květoslava Novotná

Květoslava Novotná pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi. Více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.

Radomil Bábek

Radomír Bábek působí jako poradce, kouč a krizový manažer.Je spoluzakladatelem a předsedou Asociace podnikatelů a manažerů, jež cílí na hájení dobrého jména podnikatelů a na jejich obhajobu před státem. Profesně se zajímá o psychologii, krizový management a vše, co souvisí se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje také na konferencích a externě přednáší na vysoké škole. Dále se věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování a koučování startupů.

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

Ing. Dagmar Zindulková

Od roku 1994 působí jako lektorka, poradkyně a auditorka managementu kvality.Je auditorem ISO/TS 16949 a EOQ TQM Assessor. Působí rovněž jako členka redakční rady časopisu Kvalita.