Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Specialista na oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

Další autoři

Ing. Martin Krejčí

Martin Krejčí vystudoval FSI ČVUT v Praze obor řízení jakosti a metrologie.Pracoval jako představitel vedení pro kvalitu v oblasti dodavatelů automobilového průmyslu, později jako poradce a lektor v poradenské společnosti. Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblastech systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, energetiky spotřebního řetězce dřeva. Věnuje se výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti kvality, ekologie, energetiky, BOZP, systémů řízení a auditů a je také leadauditorem mezinárodní certifikační společnosti v těchto oblastech.

Ing. Lucie Hrušová

Od roku 2001 se pohybuje ve světě marketingu a obchodu. Pracovala pro nadnárodní společnosti i malé firmy. Stála u zrodu 1. komunitní zahrady v Liberci a festivalu dětských hraček a designu Juchů. Je mentorem neziskových projektů Nadace Via. Od roku 2015 je na volné noze a věnuje se marketingu malých a středních firem.Firmám pomáhá jako externí marketingový manažer. O jejich marketing pečuje od A do Z, nebo se stará o jednotlivé projekty. Její specializací je propojení marketingu s obchodem a efektivní komunikace. Více informací na www.luciehrusova.cz nebo https://www.linkedin.com/in/luciehrusova/.

Ing. Renata Novotná

Má více než 10letou praxi v korporátních firmách na manažerských pozicích s vedením lokálních a mezinárodních týmů. Od roku 2015 pracuje s malými firmami jako externí konzultant a pomáhá jim vylepšovat systém práce, postavit skvělý tým a udržet si ho. Tak, aby majitel mohl v klidu odjet na dovolenou s jistotu, že vše šlape i bez něj.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: pracovné právo, obchodné právo, vykonávanie právnych auditov veľkých domácich a zahraničných spoločností Zakladajúca partnerka a advokátka advokátskej kancelárie Legal Counsels s.Beáta Kartíková Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: pracovné právo, obchodné právo, vykonávanie právnych auditov veľkých domácich a zahraničných spoločností Zakladajúca partnerka a advokátka advokátskej kancelárie Legal Counsels s.r.o.

Mgr. Katarína Fidriková

Aktuálně působí na pozici Legal Specialist v brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), ve kterém se věnuje zejména problematice vědy a výzkumu ve zdravotnictví.Dříve působila jako advokátka v advokátní kanceláři Vašíček a partneři, ve které se zaměřovala zejména na právní servis poskytovatelům zdravotních služeb (soukromoprávní a správněprávní aspekty), smluvní agendu obchodního práva a pracovní právo s důrazem na ochranu zaměstnavatele. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Jiří Tilhon se v rámci své činnosti specializuje na vzdělávání, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace. Rovněž je v rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Ing. Tilhon, Ph.D. je také vítězem národní soutěže Profesionál BOZP.