Mgr. Helena Freyová

Helena Freyová je advokátkou v Deloitte Legal s.r.o. Ve své praxi se věnuje zejména právu společností, oblasti fúzí a akvizic a komplexních restrukturalizací. Helena svým klientům poskytuje konstruktivní poradenství v oblastech správy a řízení společností, odpovědnosti statutárních orgánů a obchodněprávních vztahů.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Helena je držitelkou certifikátu Diploma in Introduction to English an EU law udělovaného British Law Centre pod patronátem University of Cambridge (ICE) se zaměřením mj. na právo korporátní a smluvní.