MUDr. Michaela Kratochvílová

Další autoři

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová pracuje od roku 2003 ve státní správě. Nejprve působila na obecním stavebním úřadu MěÚ v Hrotovicích. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavebního úřadu. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavebního úřadu, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

Mgr. Miroslav Mašek

Mgr. Jitka Křížková, MBA

Jitka Křížková je školní inspektorka České školní inspekce Plzeňského inspektorátu.

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

David Dvořák je partnerem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.a přímým spoluautorem původního znění zákona o veřejných zakázkách. V období roku od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a PPP (Public-Private Partnership). Je členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem Legislativní komise ČKAIT. Je také členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi a autorem několika desítek odborných článků a statí k problematice veřejných zakázek.  

Mgr. Eva Svobodová

Eva Svobodová byla učitelkou a ředitelkou mateřské školy, nyní je obornou asistentkou na PF JU v Českých Budějovicích, lektorkou DVPP. Specializuje se na komunikaci s dětmi, hru, filozofii pro děti.Je autorkou knih věnujících se předškolnímu vzdělávání. S kolegyní PhDr. Miluší Vítečkovou, Ph.D. je opakovaně ve vedení projektů pro učitele mateřských škol. Společně také pořádají již 3. ročník Letní školy nabízející zajímavé workshopy pro učitele mateřských škol.

Ing. Vladimír Zdražil

Vladimír Zdražil působí jako člen metodické rady Svazu účetních a je uznávaným specialistou na přeshraniční obchod.