Konference: Zřizovatel školy – Legislativní a kontrolní páky v roce 2021/2022

Konference: Zřizovatel školy – Legislativní a kontrolní páky v roce 2021/2022

Kontroly z ČŠI – Přísnější revize TZB – Kontrolní činnost zřizovatele – Zabezpečení školy

Termín: 24. 11. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Dokážete se v roli zřizovatele školy poprat s výzvami, které se na vás řítí? Víte, jak se popasovat s přísnějšími revizemi technických zařízení platnými již od roku 2022? Jak se vypořádat s námitkami ze strany ČŠI po kontrole vašich škol? A jaké kontrolní pravomoci máte vy, jako zřizovatel? Děsíte se čím dál častějších výhružných zpráv směřovaných na školy? Jak zajistit co největší bezpečí dětí a zaměstnanců? Zúčastněte se konference pro zřizovatele škol, kde vše zevrubně rozebereme.

Přihlaste se ve dvou a získejte slevu 15 %!

3 690 Kč
bez DPH

Cíl online konference:

Pozice zřizovatele je často ošemetná – proto přicházíme s dalším konáním úspěšné konference výhradně pro zřizovatele. Na zřizovatele škol se často zapomíná, přitom jste to vy, kteří rozhodují o řadě důležitých věcí. Letošní rok přináší zcela zásadní legislativní změny, které musíte znát. Novela zákona o TZB, změny v archivnictví a spisovce, ale i řada dalších problematických oblastí, v nichž se často chybuje - řešení, informace a rady na konferenci přímo pro vás.

Výhody konference:

  • Provedeme vás záplavou novel ze všech oblastí, které se vaší praxe dotýkají.
  • Již nebudete hrát druhé housle. Konference je určena výhradně zřizovatelům škol, kteří získají informace na míru. 
  • Poradíme, jak v praxi řešit nejožehavější aktuální témata, v nichž často dochází ke střetům mezi zřizovatelem a ředitelem.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Všem zástupcům zřizovatelů škol. Od vedoucích odboru školství, přes starosty po radní a referenty. Konference se mohou zúčastnit také zřizovatelé soukromých a církevních škol.

Další informace:

Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jejím absolvování, který můžete využít ve svém CV. 

Z připravovaného programu konference (9:00 až 14:00)

Námitky ČŠI a jejich řešení 

  • Víte, jak musíte jako zřizovatel postupovat při řešení výstupů ČŠI? Jaké jsou lhůty pro nápravná opatření? A jak spolupracovat s ČŠI při konkursním řízení?

Zásadní změna zákona o technických zařízeních ve školách 2022

  • Jaké jsou dopady novely zákona o technických zařízeních ve školách? Víte, jak se zpřísní revizní požadavky na schodiště, kotelny, výtahy, osvětlení a další běžná zařízení? Dostaňte pod kůži důležité změny a vyhněte se tučným pokutám!

Jak musíte kontrolovat vaše školy 

  • Jaké pravomoci máte vůči své škole, školské radě a kontrolním orgánům? Pochybujete o některých krocích ředitele školy, ale nejste si jisti limity své kompetence zasáhnout? Kdy a jak musíte rozhodně zakročit?

Legislativní změny v archivnictví a spisovce

  • Novinky v archivnictví a spisovce – do kdy musí školy převést dokumentaci do online prostředí? Bude se nově spisová služba týkat i mateřských škol? Jak se změní evidence osobních údajů ve školních matrikách?

Zabezpečte vaše školy a chraňte děti a zaměstnance

  • Děsí vás čím dál častější výhružky školám? Jak zajistit bezpečí dětí a zaměstnanců před nevítanými návštěvníky? Poradíme, jaké bezpečnostní vychytávky nesmí ve škole chybět a zda na ně můžete čerpat dotace.

 

Změna programu vyhrazena.

Mgr. Bc. Alice Frýbová

Alice Frýbová je advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku školství a územní samosprávy, a to především v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.

Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Tomáš Lechner působí na katedře práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních technologií v územní samosprávě jako specialista společnosti Triada na implementaci elektronických spisových služeb.

Pavel Mikšátko

Pavel Mikšátko je CEO bezpečnostní agentury, konzultant a architekt bezpečnostních procesů.

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

3 690 Kč
bez DPH