Logo AIVD
Konference

Konference: Vaše škola pod palbou inkluze a GDPR

Radikální změny 2018: GDPR, financování, inkluzivní vyhláška

Termín: 14. 5. 2018
Místo konání: Hotel Artemis****

Konference: Vaše škola pod palbou inkluze a GDPR

V roce 2018 se budou muset české školy vypořádat hned s několika zásadními legislativními změnami. Víte, co přináší další novela vyhlášky o inkluzivním vzdělávání? Jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga? Jak se nařízení GDPR dotkne ukládání informací o inkluzi ve vaší škole? Přijďte se zorientovat v nových povinnostech, prodiskutovat své problémy a nabrat energii během příjemně stráveného dne!

2 290 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl konference:

V pořadí již deváté setkání vám přináší přehled nejen nových legislativních povinností pro rok 2018. Věnovat se budeme nejen novele inkluzivní vyhlášky č. 27/2016 Sb., která je účinná od 1. ledna 2018. Mgr. Radomír Pivoda vám přiblíží dopad nařízení GDPR na ukládání informací o inkluzi ve vaší škole. Dále se můžete těšit na přednášku PhDr. Zbyňka Němce, PhD., který poradí, jak nejlépe nastavit spolupráci s asistenty pedagoga. Dále se budeme věnovat také změnám ve financování školských zařízení od 1. 9. 2018 V neposlední řadě se dozvíte i to, jak nejlépe hodnotit žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kromě bohatého programu konference pro vás opět chystáme prezentaci a zvýhodněné nabídky řady zajímavých didaktických pomůcek, výukových softwaru, vybavení a školních potřeb všeho druhu, jež vám u svých stánků představí naši partneři. Připraveno pro vás bude také slosování o řadu hodnotných cen!

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Ředitelům, oborovým pedagogům, výchovným poradcům a metodikům prevence základních a středních škol, ale i školským zařízením.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží CERTIFIKÁT, který může využít jako doklad o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně konference jsou podkladové materiály, drobné dárky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd.

Z připravovaného programu konference 14. 5. 2018 (9.00–16.00):

 

 • Co přinesla novela inkluzivní vyhlášky č. 27/2016 Sb.?
  JUDr. Hana Poláková, vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
  • Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění novel zákony č. 270/2017 Sb. a č. 416/2017 Sb.
  • Podrobnosti k asistentovi pedagoga z důvodové zprávy
  • Výstupy Analýzy společného vzdělávání zpracované MŠMT
 • GDPR a jeho vliv na uchovávání citlivých údajů o integraci a inkluzi
  Mgr. Radomír Pivoda, advokát a specialista na ochranu osobních údajů ve školské praxi
  • Zpracování osobních údajů od 25. 5. 2018 a jeho základní dopady do činnosti školy
  • Citlivý údaj a jeho zpracování – kdo je oprávněn, proč a za jakým účelem
  • Práva subjektů údajů a povinnosti školy jako správce
 • Financování školských zařízení od 1. 9. 2018
  Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT
  • základní nastavení pravidel tvorby rozpočtu školy podle novely školského zákona s důrazem na financování pedagogických pracovníků v mateřských, základních a středních školách
  • konstrukci PHmax (tedy maximálního počtu hodiny výuky financovaný ze státního rozpočtu) podle nařízení vlády a dalších prováděcích předpisů
  • další pravidla spojená s reformou financování upravená v prováděcích právních předpisech
 • Jak uchopit pozici asistenta pedagoga ve Vaší škole?
  PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., asistent pedagoga, lektor doplňkového vzdělávání a autor mnoha publikací na vybrané téma
  • Základní pojetí profese asistenta pedagoga
  • Kvalifikace a metodické vedení asistenta pedagoga
  • Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
 • Hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  PaedDr. Gabriela Droppová, Ph.D., specialistka na předškolní pedagogiku, působila ve vedení Odboru školství MÚ v Holohovci na Slovensku

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na vás!

Tým Nakladatelství FORUM

 

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

doc. Zbyněk Němec, Ph.D.

Odborník na téma asistentů pedagoga. Dlouhodobě se věnoval přímé pedagogické práci s žáky s tělesným, mentálním kombinovaným postižením, poté působil jako speciální pedagog v oblasti školního poradenství. V současné době přednáší na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK. S o.p.s. Nová škola spolupracuje na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga. Je spoluautorem publikací „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“, „Asistent pedagoga v mateřské škole“, „Asistent pedagoga: Profese utvářená v dialogu“ a „Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Rovněž je spoluautorem webu www.asistentpedagoga.cz.

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií. Klientům poskytuje komplexní poradenství v otázkách ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k nehmotným statkům a proti zásahům do práva na ochranu osobnosti. Má zkušenosti s problematikou filmového a hudebního průmyslu a mezinárodní koprodukce. Dříve působil v mezinárodních kanceláři PwC Legal, následně v kanceláři Havel, Holásek & Partners. V roce 2016 založil Radomír Pivoda vlastní advokátní praxi zaměřenou na právo duševního vlastnictví a trvale spolupracuje s kanceláří Pavelka & Partners v oblasti práva obchodních společností a GDPR poradenství obchodním korporacím. V současnosti se intenzivně zabývá dopadem nařízení GDPR na vzdělávací instituce.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Hotel Artemis****

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Adresa:

U Sluncové 71/14,

180 00 Praha 8

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti přímo před hotelem.

Přečtěte si více informací o hotelu.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme