Logo AIVD
Multimediální publikace

Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů

Praktické návody pro řešení pracovněprávních vztahů ve sboru

Dodržujete revoluční pravidla, která vám diktuje novela zákona o pedagogických pracovnících? S novými povinnostmi nešetřila ani novela zákoníku práce. Je toho opravdu hodně! Vyznáte se ve lhůtách pro doplnění kvalifikačních předpokladů, zásadních změnách pro DVPP, nových druzích příplatků a jejich výši? Musíte si hlídat i novinky v zaměstnávání pracovníků na DPP/DPČ, pravidla pro elektronické doručování písemností a další chuťovky. Pomocnou ruku nabízí naše publikace a speciální webová stránka se vzory.

3 490 

bez DPH a expedičních nákladů.


Cíl publikace

Jak bezchybně ošetřit zaměstnávání pedagogů, abyste nepohořeli při kontrolách inspektorátu práce či České školní inspekce? Praktické návody, postupy, tipy, rady, komentáře, doporučení a vzorové formuláře vás čekají v naší publikaci. Jen s ní získáte jistotu, že postupujete zcela správně.

Publikace přehledně a prakticky zpracovává změny plynoucí z:

  • aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023,
  • aktuální novely zákoníku práce od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024,
  • změn v přímé a nepřímé pedagogické činnosti a evidence pracovní doby učitelů,
  • problematického řešení nadúvazkových hodin, suplování a zástupy,
    a řady dalších svízelných situací v zaměstnávání pedagogů.

Výhody produktu

  • Publikace představuje praktického průvodce personální agendou pedagogických pracovníků.
  • Díky ní získáte jistotou, že plníte všechny povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů v pracovněprávní oblasti ve školství (školský zákon, zákoník práce, související vyhlášky).
  • Snadno vytvoříte/zrevidujete systém vnitřních předpisů pro zaměstnávání pedagogů.
  • Obdržíte návody, jak správně řešit problematické pracovněprávní situace, v nichž se nejčastěji chybuje: přespočetné a nadúvazkové hodiny a jejich proplácení, příplatky, dovolené, ukončení pracovního poměru, zaměstnávání na DPP a DPČ apod.

Komu je produkt určen

Publikace Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů je určena především ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech druhů, jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za personální agendu ve škole.

Specifikace produktu

Produkt Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů  zahrnuje tištěnou publikaci o rozsahu 190 stran a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, formuláři a vzory, které využijete ve své praxi. ISBN 978-80-87983-18-8. 

Obsah publikace:

1. Aktuální pravidla pro uzavírání pracovněprávních vztahů ve škole
Kdo je pedagogický pracovník
Předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele škol
Provozní a správní zaměstnanci
Dohody mimo pracovní poměr

2. Skončení pracovního poměru
Způsoby rozvázání pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
Odstupné
Neplatné rozvázání pracovního poměru
Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa

3. Pracovní doba a doba odpočinku
Rozvržení pracovní doby ve školství
Přímá a nepřímá pedagogická činnost
Vedení evidence (včetně online výuky)
Sdílené pracovní místo

4. Odměňování za práci

Mzdy a platy + výhledy na změny v roce 2023/2024
Příplatky pravidelné
Příplatky nepravidelné
Druhy odměn

5. Pracovní volno
Překážky v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Aktuální změny pro dovolenou od 1. 1. 2024

6. Péče o zaměstnance a doručování písemností 

+ Privátní stránka s formuláři, vzory v elektronické editovatelné podobě a dalšími užitečnými materiály.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Také doporučujeme