Mgr. Václava Holušová

Pracuje v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na pozici vedoucí oddělení stavebních výrobků a technických zařízení v odboru státního zkušebnictví. Je zodpovědná za oznamování českých subjektů posuzování shody v oblasti stavebních výrobků a za kontrolu jejich činnosti. Také zastupuje ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví, což je poradní orgán Evropské komise.

Další autoři

Mgr. Marie Kunzfeldová

Marie Kunzfeldová je advokátkou, která v současnosti působí v advokátní kanceláři Škára & Partners. Specializuje se na oblast pracovního, správního a obchodního práva.

MUDr. Zdeňka Jágrová

Zdeňka Jágrová je ředitelka protiepidemiologického odboru pověřená zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy.

JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Michaela Koblasová absolvovala Právnickou fakultu UK, dále též maîtrise a D.E.A na Université Paris I Panthéon – Sorbonne.V současnosti je advokátkou advokátní kanceláře Weinhold Legal, v minulosti působila mimo jiné na sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC International Court of Arbitration). Ve své právní praxi se zaměřuje na obchodní a občanské právo, rozhodčí řízení a soudní spory. Zkušenost má rovněž s implementací nového českého soukromého práva na smluvní dokumentaci českých i zahraničních subjektů včetně tvorby a úpravy obchodních podmínek.

Mgr. Aleš Šustr

Aleš Šustr od roku 1997 působí v daňové správě.Od počátku se zabývá problematikou daňového procesu. Od roku 2002 působil jako vedoucí oddělení metodiky správy daní na Finančním ředitelství v Plzni, kde se zabýval komplexní problematikou daňového procesu včetně daňové kontroly a výkonu rozhodnutí. Aleš Šustr je v současnosti ředitelem odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství, a také členem expertní skupiny MF pro přípravu daňového řádu. Aleš Šustr se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Podílí se na celorepublikového vzdělávání ÚFO (územních finančních orgánů), orgánů územní samosprávy, celních orgánů i komerčních subjektů. Publikuje články z oblasti daňového procesu v odborných periodikách, např. v Poradci, DHK a Právním rádci. Je autorem naší publikace Nový daňový řád 2011. Dále je spoluautorem publikace Průvodce novým daňovým řádem.

Mgr. Michael Bátrla

Mgr. Michael Bátrla, akademický i profesní specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací.Mgr. Michael Bátrla, profesní i akademický specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací. Aktuálně působí na pozici Head of Security společnosti Rossum a také jako odborný pracovník na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dříve působil jako konzultant kybernetické bezpečnosti se zaměřením na strategii, governance, řízení a posuzování rizik, compliance (vč. standardů ISO 27000) a cloudovou bezpečnost (AWS, MS Azure). Zkušenosti má mimo jiné z technologických společností, energického a finančního sektoru, veřejné správy, či vojenského a vesmírného průmyslu. U posledního jmenovaného se podílel na tvorbě mezinárodního standardu kybernetické bezpečnosti vesmírných systemů.

Ing. Milan Bortel

Ing. Milan Bortel je zkušený odborník v oblasti Microsoft Office a posledních 16 let se živí jako lektor a konzultant.Milan Bortel své první školení vedl již v roce 2004. Jeho zaměření je Microsoft Office, Microsoft Project nebo MS SharePoint Server.