Průvodce společným vzděláváním Průvodce společným vzděláváním

Průvodce společným vzděláváním

Jak zvládnout SVP ve vaší škole

Prakticky zaměřený časopis se zabývá ožehavou problematikou společného vzdělávání. Představuje cenného rádce a pomocníka pro každého ředitele školy, výchovného poradce, koordinátora inkluze a další pedagogy při řešení konkrétních problémů dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začleněním do školního prostředí.

Prakticky zaměřený časopis se zabývá ožehavou problematikou společného vzdělávání. Představuje cenného rádce a pomocníka pro každého ředitele školy a další pedagogy při řešení konkrétních problémů dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začleněním do života školy.

Využijte prémiovou verzi s portálem nabitým aktualitami, rozsáhlým souborem metodických pomůcek, archivem předchozího ročníku, s množstvím praktických bonusů online, videolekcí a s neomezenou dostupností odkudkoliv!

Autor:

Výhody prémiové verze

`

2 490 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

2 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Pozor, předplatné zpravodaje můžete uhradit i prostřednictvím tzv. šablon!

Popis produktu: 

Časopis Průvodce společným vzděláváním čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti integrace a inkluze dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními. Přináší cenné zkušenosti ředitelů a pedagogů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy.

Výhody časopisu:

 • Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu
 • Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele, výchovné poradce či speciální pedagogy
 • Jsme vaší legislativní oporou  srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení
 • Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech
 • Rozebíráme zásadní problémy integrace a inkluze na školách a hledáme jejich možná východiska
 • Představujeme vám vhodné pomůcky nejen pro děti a žáky se SVP
 • Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Více o obsahu časopisu se dozvíte v pravidelných rubrikách.

Hrazení časopisu prostřednictvím šablon:

Zakoupení časopisu mohou z tzv. šablon uhradit ty MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které si vybraly šablony zaměřené na inkluzi, popř. šablony spoluprací, ve kterých se budou zaměřovat na inkluzi. Dále je možné si časopis objednat i v rámci některých personálních šablon (školní asistent, psycholog nebo speciální pedagog).

Komu je produkt určen:

Časopis Průvodce společným vzděláváním je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcům, koordinátorům inkluze, metodikům prevence a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Celobarevný odborný časopis, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) od září 2019. Pod původním názvem Integrace a inkluze ve školní praxi vycházel od září 2013.  

Pozor, předplatné zpravodaje můžete uhradit i prostřednictvím tzv. šablon!

Popis produktu: 

Časopis Průvodce společným vzděláváním čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti integrace a inkluze dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními. Přináší cenné zkušenosti ředitelů a pedagogů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy.

Výhody časopisu:

 • Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu
 • Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele, výchovné poradce či speciální pedagogy
 • Jsme vaší legislativní oporou  srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení
 • Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech
 • Rozebíráme zásadní problémy integrace a inkluze na školách a hledáme jejich možná východiska
 • Představujeme vám vhodné pomůcky nejen pro děti a žáky se SVP
 • Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Více o obsahu časopisu se dozvíte v pravidelných rubrikách.

Mimořádné bonusy našeho portálu:

 • Pravidelný přísun aktualit z oblasti legislativy, novinek a chystaných změn
 • Obsáhlý soubor metodických pomůcek a aktivit pro práci s dětmi, žáky či studenty se SVP ve třídě
 • Užitečné vzory a návodná doporučení zejména pro ředitele škol
 • Všechna čísla předchozího ročníku zpravodaje v přehledném elektronickém archivu s možností vyhledávání
 • Pravidelné BONUSY v podobě záznamů webinářů, e-learningů a videokurzů
 • Výrazné slevy na vzdělávací akce

Hrazení časopisu prostřednictvím šablon:

Zakoupení časopisu mohou z tzv. šablon uhradit ty MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které si vybraly šablony zaměřené na inkluzi, popř. šablony spoluprací, ve kterých se budou zaměřovat na inkluzi. Dále je možné si časopis objednat i v rámci některých personálních šablon (školní asistent, psycholog nebo speciální pedagog).

Komu je produkt určen:

Časopis Průvodce společným vzděláváním je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcůmkoordinátorům inkluzemetodikům prevence a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Celobarevný odborný časopis, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) od září 2019. Pod původním názvem Integrace a inkluze ve školní praxi vycházel od září 2013.  

Pravidelné rubriky:

Aktuálně: stručný přehled novinek ze světa školské legislativy, společného vzdělávání a připravovaných změn

Legislativa: závazná legislativa při řešení společného vzdělávání; vymezení pojmů vztahujících se k integraci a inkluzi na pozadí legislativního rámce; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské, sociální a zdravotnické legislativy a jejich správná aplikace 

Rozhovor: interview s osobností, která se věnuje otázkám společného vzdělávání v oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Téma měsíce: objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k problematice společného vzdělávání; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Poradna: zodpovídání odborných dotazů z řad čtenářů (legislativní nařízení v podmínkách konkrétní školy, metodologická doporučení apod.)

Z praxe škol: zkušenosti konkrétní školy (mapování problémů dětí, žáků či studentů se SVP, postupy ředitele školy, zkušenosti pedagogů s hledáním účinné kompenzace), doporučení odborníků, náměty na aktivity přispívající k řešení problémů při společném vzdělávání, didaktické a kompenzační pomůcky, zajímavé metodiky

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy.

Ing. Martina Ježková

Martina Ježková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor marketing a management potravinářských výrob. Během studií psala populárně naučné články o potravinách a zdravé výživě, poté ve státní správě pracovala na odborech komunikace a jako tajemnice ředitele kabinetu ministra  (MZe).

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně se již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí oddělení a v současné době působí na pozici vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

Ondřej Moravec je partnerem v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Zároveň je spoluautorem komentáře ke školskému zákonu.

Ph.Dr. Ivana Křížová, Ph.D.

Ivana Křížová vystudovala jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2014 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se vzdělává v klinické psychologii.

PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.

Získejte z časopisu maximum užitku:

Prémiová varianta ročního předplatného časopisu Průvodce společným vzděláváním kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z daného časopisu. Navíc získáte přístup na portál s aktualitami, souborem metodologických pomůcek, kompletní záznamy užitečných webinářů, sadu praktických nástrojů online a přístup k digitálnímu archivu starších čísel. Prémiové předplatné Vám přináší tyto výhody: 

  Prémiové Standardní
Tištěný časopis R R
Záznamy webinářů a další užitečné nástroje v elektronické podobě R S
Přístup k portálu časopisu* R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 2 990 Kč 2 490 Kč
*Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt, nové číslo časopisu vždy bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celým časopisem
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v časopise či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Ochutnávku prémiové verze předplatného naleznete zde: www.forum-media.cz/premium/ini-demo 

 

 

2 490 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

2 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů