Průvodce společným vzděláváním

Průvodce společným vzděláváním

Jak zvládnout SVP ve vaší škole

Prakticky zaměřený časopis se zabývá ožehavou problematikou společného vzdělávání. Představuje cenného rádce a pomocníka pro každého ředitele školy, výchovného poradce, koordinátora inkluze a další pedagogy při řešení konkrétních problémů dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do školního prostředí. Nedílnou součástí je také bohatý metodický portál s aktualitami, užitečnými vzory a pomůckami pro snazší práci.

Cena zahrnuje tištěný časopis a přístup na portál.

Autor:

3 190 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Vstup pro předplatitele

Prolistujte si ukázkové číslo

Popis produktu: 

Časopis Průvodce společným vzděláváním čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti integrace a inkluze dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními. Přináší cenné zkušenosti ředitelů a pedagogů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy.

Výhody časopisu:

 • Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu
 • Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele, výchovné poradce či speciální pedagogy
 • Jsme vaší legislativní oporou  srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení
 • Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech
 • Rozebíráme zásadní problémy integrace a inkluze na školách a hledáme jejich možná východiska
 • Představujeme vám vhodné pomůcky nejen pro děti a žáky se SVP
 • Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu.

Portál k časopisu:

Pro přehrání videa na celé obrazovce klikněte na ikonu zvětšení.

Přínosy portálu:

 • Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou
 • Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům
 • Rozsáhlá zásobárna metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty nejen se SVP
 • Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání
 • Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů a dalších užitečných pomůcek
 • Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy zejména ve vztahu k žákům se SVP

 

Komu je produkt určen:

Časopis Průvodce společným vzděláváním s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcům, koordinátorům inkluze, metodikům prevence a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) od září 2019. Pod původním názvem Integrace a inkluze ve školní praxi vycházel od září 2013.  

Obsah aktuálního čísla:

 • Obří změny v nákupu potravin do škol: Co se v roce 2022 mění?
 • Krutá daň za pandemii: Panické úzkosti u dětí
 • Václav Mertin: Nutná výbava učitele v podmínkách současné výuky
 • PORADNA: Jak na zdravotní úkony ve školách od 1. 1. 2022
 • Nejčastější nešvary třídních knih v mateřských školách
 • Rychlá vzpruha: Čtyřlístek
 • Strašák jménem astma: Čemu se ve škole vyvarovat a co dělat při záchvatu
 • Terapeutická pohádka: Jak příběhy léčí dětskou duši

Novinky 9. ročníku:

 • Nová rubrika Administrativa: Jak na vedení třídní knihy či vykazování podpůrných opatření?
 • Nové seriály: Duševní problémy u dětí – od nepozornosti po deprese
 • Aréna názorů jinak: Ptáme se specialistů
 • 2x ročně aktuální speciály s bonusovými stranami
 • Rychlá vzpruha: Cviky nebo tipy na aktivizaci vašich žáků nejen se SVP
 • Prohřešky, které se nevyplatí přehlížet: Co se záškoláky?
 • Inkluze dětí s chronickými onemocněními

Pravidelné rubriky:

Aktuálně: stručný přehled novinek ze světa školské legislativy, společného vzdělávání a připravovaných změn

Legislativa: závazná legislativa při řešení společného vzdělávání; vymezení pojmů vztahujících se k integraci a inkluzi na pozadí legislativního rámce; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské, sociální a zdravotnické legislativy a jejich správná aplikace 

Téma měsíce: objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k problematice společného vzdělávání; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Aréna názorů: diskuze na třaskavá témata současného školství

Poradna: zodpovídání odborných dotazů z řad čtenářů (legislativní nařízení v podmínkách konkrétní školy, metodologická doporučení apod.)

Rozhovor: interview s osobností, která se věnuje otázkám společného vzdělávání v oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Z praxe škol: zkušenosti konkrétní školy (mapování problémů dětí, žáků či studentů se SVP, postupy ředitele školy, zkušenosti pedagogů s hledáním účinné kompenzace), doporučení odborníků, náměty na aktivity přispívající k řešení problémů při společném vzdělávání, didaktické a kompenzační pomůcky, zajímavé metodiky

Ing. Martina Ježková

Martina Ježková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor marketing a management potravinářských výrob. Během studií psala populárně naučné články o potravinách a zdravé výživě, poté ve státní správě pracovala na odborech komunikace a jako tajemnice ředitele kabinetu ministra (MZe).

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Ph.Dr. Ivana Křížová, Ph.D.

Ivana Křížová vystudovala jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2014 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se vzdělává v klinické psychologii.

PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.

PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

3 190 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů