Konference: Legislativní nástrahy roku 2022/2023 v inkluzi

Konference: Legislativní nástrahy roku 2022/2023 v inkluzi

Změny ve financování, zaměstnávání a přístupech při vzdělávání žáků se SVP

Termín: 6. 4. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Ve společném vzdělávání je stále velmi rušno. Klíčoví odborníci pro žáky se SVP, jakými jsou školní psychologové, speciální pedagogové či asistenti pedagoga, jsou pro školy těžko dostupní. Řada škol má problém se zajištěním pedagogické intervence a jejím financováním a ČŠI shledává závažná pochybení v práci s asistenty pedagoga. Co přinese nová éra na MŠMT a jak řešit tyto závažné problémy? Jak si poradit s poskytováním zdravotních služeb pro žáky se SVP ve škole? To vše rozebereme podrobně na konferenci.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

2 690 Kč
bez DPH

Výhody konference:

  • Objasníme, jaké legislativní změny přinese nová éra MŠMT pod vedením nového ministra a co je třeba ohlídat zejména s ohledem na žáky se SVP.
  • Představíme vám nová pravidla pro zdravotní péči u žáků se SVP, která se uplatní přímo na školách již od nového roku 2022.
  • Poradíme, jak předcházet nejzávažnějším nedostatkům, k nimž dochází při působení asistentů na školách.
  • Poukážeme na největší úskalí pedagogické intervence, kterou vůči žákům se SVP nově zavádí a řídí sama škola.
  • Připravíme vás na to, jaké možnosti budete mít při zaměstnávání školních psychologů,speciálních pedagogů a dalších odborníků, jejichž financování dosud záviselo na dotačních programech či doporučeních ŠPZ.
  • Není nad osobní setkání s odborníky i kolegy z jiných škol – proberte to, co vás zajímá, v příjemném prostředí, kde se o vás perfektně postaráme.
  • Všem, kteří dávají přednost teplu domova či školy před cestováním, nabízíme online přímý přenos konference.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Ředitelům, výchovným poradcům a metodikům prevence i oborovým pedagogům základních a středních škol, speciálních škol a pracovníkům školských zařízení.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží certifikát. V ceně konference jsou zahrnuty podkladové materiály, dárkové tašky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. Všichni účastníci obdrží nahrávky jednotlivých vystoupení.

Z připravovaného programu konference 6. 4. 2022 (9.00–15.30):

 Změna programu vyhrazena.

1) Přehled legislativních změn a jejich dopad na společné vzdělávání v roce 2022/2023

2) Zdravotní úkony u žáků se SVP od 1. 1. 2022

3) Pasti a nové možnosti při financování a zaměstnávání školních psychologů a speciálních pedagogů

4) Nejzávažnější přešlapy při práci s asistenty pedagoga pohledem ČŠI

5) Úskalí pedagogické intervence – jak ji efektivně provádět a financovat

Těšíme se na vás!

Tým Nakladatelství FORUM

Mgr. Bc. Eliška Wellech

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti.

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra.

Mgr. Roman Ziegler

Roman Ziegler je zkušeným pedagogem a ředitelem základní školy. Vedl řadu kurzů pod záštitou NIDV.

Praha nebo online

Praha nebo online

Je na vás, zda si vyberete prezenční konferenci, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenční konference z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorům. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat konference v prezenční formě, tak se můžete těšit na živé vysílání.

2 690 Kč
bez DPH