Logo AIVD
Konference

Konference: Škola = terč legislativních změn roku 2021

Velký legislativní přehled – změny ve financování – spisová služba

Termín: 23. 3. 2021
Místo konání: Online – živý přenos

Jaro patří ve školách vždy k velmi náročným obdobím. Aktuální epidemiologická situace a palba legislativních změn práci ředitelům rozhodně neusnadňují. Zúčastněte se konference nabité informacemi, které vám pomohou se včas a lépe připravit. Hvězdně obsazení lektoři se budou věnovat nejožehavějším tématům ve školské legislativě, ať už jde o kvalifikaci a zaměstnávání členů vašeho sboru, školní rozpočet a novinky ve financování či o společné vzdělávání a spisovou službu.

2 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Vzhledem k aktuální epidemické situaci proběhne konference formou živého vysílání.Těšíme se na setkání s vámi prostřednictvím virtuálního studia.

Výhody konference:

  • Během jediného dne načerpáte nejdůležitější informace pro svou práci. Jasně, stručně a výstižně.
  • Dozvíte se, jaké legislativní změny vstoupí v účinnost v roce 2021 a jak se s nimi popasovat v praxi.
  • Podrobně se budeme též věnovat aktuální podobě přijímacího řízení a pořádání závěrečných a maturitních zkoušek. Jak uvést do praxe maturitní novelu školského zákona?
  • Zjistíte, jak se novela zákona o pedagogických pracovnících a novela inkluzivní vyhlášky promítnou do zaměstnávání pedagogických pracovníků.a do praxe škol. Změn bude celá řada.
  • Čeká vás obhajoba školního rozpočtu před zřizovatelem? Poradíme, jak na to.
  • Všichni přihlášení obdrží nahrávku konference.

Těšíme se na vás na 8. konferenci pro ředitele škol konané pod záštitou časopisu Průvodce společným vzděláváním.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Ředitelům a zástupcům ředitele, vedoucím učitelům základních a středních škol, ale i školských zařízení.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží certifikát, podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávku konference.

Program konference 23. 3. 2021 (8.30–15.00):

 Změna programu vyhrazena.

Legislativní změny roku 2021 útočí na vaši školu
Velký přehled změn účinných v roce 2021. Projde váš pedagogický sbor velkou kvalifikační revizí? Koho čekají zkoušky? Jak se změní podoba aktuálních právních předpisů a co to znamená pro vaši školu?

  • novela zákona o pedagogických pracovnících,
  • úprava pravidel podpory výuky češtiny pro cizince v mateřských a základních školách,
  • nová právní úprava oborů vzdělání, ve kterých lze získat jak výuční list, tak maturitní zkoušku,
  • a další aktuální legislativní novinky včetně opatření vyplývajících z epidemické situace.

Asistent pedagoga a novela inkluzivní vyhlášky
Přísnější nároky na kvalifikaci a změny v kompetencích asistentů pedagoga. Jaké další změny se vztahují na vaši školu po novele inkluzivní vyhlášky.

Rozpočet školy – jak jej obhájit před zřizovatelem
Jen správně sestavený rozpočet má šanci! Na co si dát pozor? Jak postupovat a argumentovat?

Zápisy, přijímací a závěrečné zkoušky po covidových změnách
Jakou formu a podobu budou mít v roce 2021? Nejčastější dotazy z řad ředitelů škol.

Záludné problémy ve spisové službě
V administrativě je stále živo! Vedení spisové služby patří k nejkomplikovanějším úkonům a s ostrými pokutami. Jak na ni?

Tým Nakladatelství FORUM Těšíme se na virtuální setkání s vámi!

 

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra. Vystudovala speciální pedagogiku a speciální andragogiku na Masarykově Univerzitě v Brně. V roce 2006 vydala metodiku Strukturované učení pro žáky s autismem (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci). Profesní zkušenosti získala jako učitelka v mateřské škole, asistent pedagoga, učitel na 1. stupni ZŠ, speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, odborný rada – odborník v oblasti speciální pedagogiky pro ČŠI, odborný pracovník – speciální pedagog pro NPI ČR, školní speciální pedagog a lektor. Od roku 2011 se věnuje metodickému vedení asistentů pedagogů na mateřských, základních a středních školách a tvorbě koncepcí školních poradenských pracovišť. V rámci lektorské činnosti se věnuje tématům: Školní poradenské pracoviště, Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, Diagnostika a reedukace specifických poruch učení, Asistent pedagoga ve školní praxi, Podpůrná opatření a legislativa v MŠ, ZŠ a SŠ, Syndrom vyhoření.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Odborná lektorka kurzů na téma spisové služby, datových schránek a správního řádu. Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň pravidelně publikuje ve školských časopisech. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme